Visa undermeny

Sex timmars arbetsdag

Östersundshem testar sex timmars arbetsdag

Den första februari 2018 inledde Östersundshem ett 18 månader långt test med förkortad arbetstid. Det innebär att alla medarbetare på företaget arbetar sex timmar istället för åtta. Förutsättningarna för försöket är att det ska vara kostnadsneutralt – såväl för arbetsgivare som för arbetstagare. Vi får med andra ord inte anställa fler för att klara arbetskraftsförsörjningen – och projektet får inte heller innebära andra, väsentliga fördyringar.

Anledningen till att Östersundshem vill testa en alternativ arbetstidsmodell är flera – bland annat är det sätt att utöka det hållbara arbetsmiljöarbetet; där vi vill se om det går att minska sjuktal och stress. Men det är också ett sätt att utröna om vi kan öka vår lönsamhet och effektivitet. För att få en legitimitet och valida resultat av detta omfattande projekt är Mittuniversitetet engagerade för att göra en följeforskning. Förhoppningen är att forskningsrapporten kan vara till nytta såväl för vårt eget personal- och organisationsarbete som för andra företag.

Inför projektets gjordes ett förarbete som bland annat inkluderade resultat från Socialförvaltningen på Östersunds kommun, samt Stressforskningsinstitutets rapport om effekterna av sex timmars arbetsdag.