Visa undermeny

Vill du som företag samarbeta med oss?

Som samarbetsföretag i Innanförskapsakademin bidrar du till ett hållbart och attraktivt Östersund för alla, samtidigt som du gör direkt skillnad för deltagarna i programmet.

Genom praktikplatser på samarbetsföretag kan vi tillsammans minska arbetslösheten och skapa en bättre integration. Samtidigt är detta ett ypperligt tillfälle för företag att hitta ny kompetens och potentiella framtida medarbetare, i branscher där det idag råder brist på kompetens och rekryteringsunderlag.

Innanförskapsakademin skapar även ett ömsesidigt utbyte för personalen på praktikföretagen. Genom utbildning och stöd till handledare bidrar Innanförskapsakademin till kompetenshöjning hos befintlig personal på företagen. Programmet är en insats som skapar kvalitativ utveckling för både deltagare och handledare, men även andra anställda.

Tillsammans kan vi göra skillnad.

Östersundshem driver Innanförskapsakademin och erbjuder praktikplatser, men vi behöver vara fler som hjälps åt. Genom social hänsyn i upphandling avser vi knyta till oss samarbetsföretag som kan erbjuda målgruppen arbetsmöjligheter under den upphandlade entreprenaden. Samarbetsföretag kan även hålla i en av våra workshops eller erbjuda deltagarna t ex studiebesök. Här är våra samarbetsföretag…

Hör gärna av dig om du har frågor om social upphandling, praktik, studiebesök eller annat som rör Innanförskapsakademin och vårt integrationsarbete. Skicka din fråga via formuläret nedan: