Visa undermeny

Om oss

Östersundshem är ett kommunalägt bostadsbolag med ungefär 3 800 lägenheter och 420 lokaler och förråd. Med visionärt byggande medverkar Östersundshem till att förverkliga regionens tillväxtmål. Koncernen omsatte ungefär 276 miljoner kronor under 2017 och har ett 60-tal anställda.

Vår affärsidé
Östersundshems uppdrag är att erbjuda ett varierat utbud av attraktiva, trygga och hållbara bostäder i Östersunds kommun där alla ska känna sig delaktiga och hemma i livets olika faser.

Våra kärnvärden
Våra kärnvärden – serviceanda, närhet och nytänkande – ska påverka och avspegla sig i allt vi gör, i stort och smått.