Visa undermeny

Om oss

Östersundshem är ett kommunalägt bostadsbolag med närmare 3600 lägenheter och 420 lokaler/förråd. Utifrån visionen att skapa hemlängtan, erbjuder vi hem anpassade till alla människors behov i livets olika skeden. Med visionärt byggande medverkar Östersundshem till att förverkliga regionens tillväxtmål. Koncernen omsätter ungefär 360 miljoner kronor och har ett 50-tal anställda.

Vår affärsidé
Östersundshems uppdrag är att erbjuda ett varierat utbud av attraktiva, trygga och hållbara bostäder i Östersunds kommun där alla ska känna sig delaktiga och hemma i livets olika faser.

Våra kärnvärden
Våra kärnvärden – serviceanda, närhet och nytänkande – ska påverka och avspegla sig i allt vi gör, i stort och smått.