Viktigt meddelande

På förekommen anledning uppmanar vi nu alla våra registrerade kunder att byta lösenord, se nyhet på vår hemsida.

Visa undermeny

Om oss

Östersundshem är ett kommunalägt bostadsbolag med närmare 3 600 lägenheter och 420 lokaler och förråd. Utifrån visionen att skapa hemlängtan, erbjuder vi hem anpassade till alla människors behov i livets olika skeden. Med visionärt byggande medverkar Östersundshem till att förverkliga regionens tillväxtmål. Koncernen omsätter ungefär 983 miljoner kronor och har ett 60-tal anställda.

Vår affärsidé
Östersundshems uppdrag är att erbjuda ett varierat utbud av attraktiva, trygga och hållbara bostäder i Östersunds kommun där alla ska känna sig delaktiga och hemma i livets olika faser.

Våra kärnvärden
Våra kärnvärden – serviceanda, närhet och nytänkande – ska påverka och avspegla sig i allt vi gör, i stort och smått.