Sponsring

Östersundshem har några få sponsringssamarbeten som främst syftar till att ge våra hyresgäster mervärden, men också ska bidra till att göra Östersund till en ännu mer attraktiv kommun att bo i. Vår ambition är att våra hyresgäster ska trivas i sina hem, i våra områden, men också i Östersund.
Genom att på olika sätt öka trivseln och mervärdet av att bo hos oss och i Östersund, ökar kvarboendet samtidigt som vi attraherar nya hyresgäster. Vi prioriterar ungdomsverksamheter och jämställdhet, detta för att hjälpa våra unga förmågor till en meningsfull fritid långt bortom destruktiva sammanhang. En enkät bland våra hyresgäster visar att en klar majoritet (64 procent) av 424 är positiva eller mycket positiva till våra sponsringssamarbeten och 24 procent ställer sig neutrala. Resultatet ger oss trygghet i att vi kan fortsätta engagera oss i föreningslivet, skapa mervärden för våra hyresgäster och bidra till att göra Östersund till en ännu mer attraktiv stad att leva i och flytta till.