Visa undermeny

Bostadsgaranti och uthyrningsregler

Bostadsgaranti för studenter

Östersunds kommun erbjuder nyantagna studenter vid Mittuniversitetet och yrkeshögskolor bostadsgaranti.

Regler för Bostadsgarantin:

  • Gäller för nyantagna studenter vid Mittuniversitetet i Östersund och yrkeshögskola i Östersund, och ansökan om bostad ska ske senast den 10 augusti till höstterminen och den 31 december för vårterminen. Vid senare ansökan erbjuds studenten bostad i mån av tillgång.
  • Gäller för studenter som är nyantagna till minst 15 hp/termin vid Mittuniversitetet, campus Östersund och Yrkeshögskola (ej gymnasieelever, distansstudier eller internetbaserade studier).
  • Målsättningen är att du får ett erbjudande om bostad inom en månad. Inflyttning i den erbjudna lägenheten kan dock infalla något senare.
  • Bostäderna förmedlas av Östersundshem via StudentTorget.

I vårt befintliga studentbostadsbestånd finns följande boendealternativ:

  • Rum i korridor (10-20 kvm/24-30 kvm)
  • Dublettrum (20-29 kvm)
  • Egen studentlägenhet (20-49 kvm)
  • Stuglägenhet/stuga (26 kvm/31 kvm/45 kvm)

Östersundshem har samordningsansvaret för uthyrningen av studentbostäder, både i fastigheter som ägs av Östersundshem själva men också i fastigheter som tillhör andra hyresvärdar.

Övriga hyresvärdar som ingår i samarbetet:
Rikshem AB
Riksbyggen AB
Östersunds Stugby & Camping, Odenslingan

Uthyrningsregler

För att söka studentlägenhet krävs att du är myndig och att du har en ekonomisk situation som gör att du rimligen kan klara hyran för den sökta lägenheten. Med detta avses studiemedel från CSN eller motsvarande inkomst. Vi förbehåller oss rätten att ta en kreditupplysning i samband med godkännandekontroll.

Alla eventuella skulder till fastighetsägarna ska alltid först vara reglerade.

Studentlägenheter hyrs endast ut till personer studerande vid Mittuniversitetet i Östersund eller yrkeshögskola i Östersund (ej distansstudier eller internetbaserade studier).

Kopia av antagningsbesked/studieintyg/registreringsintyg ska skickas/mejlas till berörd fastighetsvärd.

Efter att du blivit tilldelad en studentlägenhet är det tillåtet att byta studentlägenhet först efter sex månader.

När studierna avslutas eller upphör av annan anledning ska du på eget initiativ säga upp avtalet, tre månaders uppsägningstid gäller. Något kvarboende accepteras inte.

Om du ertappas med att bo i en studentlägenhet trots att du inte uppfyller villkoren, dvs ej är aktivt studerande, måste du lämna bostaden efter uppsägningstidens utgång.