Visa undermeny

Uthyrningspolicy/regler för studenter

Bostadsgaranti för studenter vid Mittuniversitetet och Yrkeshögskolor i Östersunds kommun
Bostadsgaranti gäller för nyantagna studenter på Mittuniversitetet och YH-Skola i Östersund, som läser minst 15 hp/termin. För att garantin ska vara giltig måste du söka studentlägenhet senast den 10 augusti för höstterminen och 31 december för vårterminen. Mer information om bostadsgaranti hittar du längre ner i dokumentet.

Östersundshem har samordningsansvaret vad gäller uthyrning av rum och lägenheter åt studenter vid Mittuniversitetet i Östersund, dels i fastigheter som ägs av Östersundshem själva men också i fastigheter som tillhör andra hyresvärdar.

Följande hyresvärdar ingår i samarbetet:
Rikshem AB
Storsjö Förvaltning AB
Östersunds Stugby & Camping, Odenslingan
Östersundshem AB

Uthyrningsregler
För att söka studentlägenhet krävs att du är myndig och att du har en ekonomisk situation som gör att du rimligen kan klara hyran för den sökta lägenheten. Med detta avses studiemedel från CSN eller motsvarande inkomst.
Alla eventuella skulder till fastighetsägarna ska alltid först vara reglerade.
Studentlägenheter hyrs endast ut till personer studerande vid Mittuniversitetet i Östersund eller yrkeshögskola i Östersund (ej distansstudier eller internetbaserade studier).
Kopia av antagningsbesked/studieintyg/registreringsintyg ska skickas/mejlas till berörd fastighetsvärd.
Efter att du blivit tilldelad en studentlägenhet är det tillåtet att byta studentlägenhet först efter 6 månader.
När studierna avslutas eller upphör av annan anledning ska du på eget initiativ säga upp avtalet, 3 månaders uppsägningstid gäller. Något kvarboende accepteras inte.
Om du ertappas med att bo i en studentlägenhet trots att du inte uppfyller villkoren, dvs ej är aktivt studerande, måste du lämna bostaden efter uppsägningstidens utgång.

Övrig Studentinfo
Majoriteten av Studentlägenheterna har 10 månaders hyresavisering, betalningsfritt månaderna juni o juli.
Obs! För att de betalningsfria månaderna ska utgå måste det nya hyreskontraktet vara tillträtt senast 1 mars innevarande år, det vill säga att du börjar betala hyra från 1 mars.
Undantag: Fornborgsvägen 15, där gäller 12 månaders hyresavisering.
ÖSK-vägens har 9,5 månaders hyresavisering. Dessa rum kan ej nyttjas under sommarperioden.
Odenslingans stuglägenheter har 9,5 månaders hyresavisering. Dessa stuglägenheter kan ej nyttjas under sommarperioden.
Studentbostäderna på Köpmangatan 51 B (Storsjöförvaltning AB), hyrs ut terminstid, dvs under den tid terminen pågår och ej under sommarperioden.

Bredband
För information om bredbandsuppkoppling hänvisas till respektive hyresvärd.

Här kan du ansöka om lediga studentbostäder. Välj Studenttorget under Marknadsplats.
Skriva kontrakt, hyresavisering, hämta nycklar, uppsägningar, felanmälan samt besiktningar görs hos respektive hyresvärd.

Mycket kan hända när du minst anar det, då är det bra att ha en hemförsäkring. Hemförsäkringen täcker de flesta kostnader som kan uppkomma i samband med olyckor eller skador i ditt boende. Se därför till att du har en giltig hemförsäkring.

Husdjur är tillåtna i den egna lägenheten, ej i korridorsboende eller delad lägenhet, pga allergirisken. I de gemensamma utrymmena är husdjur inte tillåtna.

För att alla ska trivas tillsammans är det viktigt att man inte störs av omkringboende.
Alla hyresgäster är skyldiga att visa hänsyn. Hyreslagen ser idag strängt på störningar. Den som stör och inte rättar sig efter tillsägelser, riskerar att bli uppsagd från lägenheten.

Hyresgästens skyldigheter gäller i lägenheten, i gemensamma utrymmen som t ex trappa, hiss, tvättstuga och i andra delar av bostadsområdet.