Visa undermeny

Uppsägningstider Student

Uppsägningstiden för studentbostäder kan variera beroende på vart du flyttar och varför. Här kan du läsa mer om hur lång uppsägningstid du har.

Flytt från studentbostad
Flyttar du som student från Östersundshem är uppsägningstiden tre kalendermånader (innevarande månad räknas ej).

Flytt till annan studentbostad
Flyttar du inom Östersundshems studentbestånd sammanfaller uppsägningstiden på den nuvarande studentlägenheten med den man ska flytta till. Om den lägenhet du ska flytta till har kortare tillträdesdatum än en månad, eller om lägenheten är outhyrd, är det en månads dubbelhyra (innevarande månad räknas inte) som gäller.

Flytt till vanlig lägenhet

Om du som student flyttar från en studentbostad till Östersundshems ”vanliga bostadsbestånd” är uppsägningstiden tre kalendermånader.

Byte av studieort
Vid byte till annat universitet eller högskola kan vi förkorta din uppsägningstid. För att vi ska kunna göra det behövs ett antagningsbesked från din nya utbildning. Kontakta vår Kundservice så hjälper vi dig med uppsägningen. Antagningsbeskedet måste lämnas in samtidigt som din uppsägning. Lämnas det in senare hanteras det som en vanlig uppsägning med tre kalendermånaders uppsägningstid.

Exempel på hur uppsägningstiden vid flytt inom Östersundshem studentbestånd.

1. Ett exempel när du får dubbelhyra
I dag är det den 5 september. Den 1 oktober är inflyttningsdatum på en lägenhet på marknadsplatsen Studenttorget. Du bor hos oss och tackar ja till lägenheten och säger upp din nuvarande lägenhet. Då kommer du att få en dubbelhyra i oktober eftersom du får betala för både din nya och din gamla lägenhet.

2. Ett exempel när du slipper dubbla hyror
I dag är det den 5 september. Den 1 november är inflyttningsdatum på en lägenhet på marknadsplatsen Studenttorget. Du bor hos oss och tackar ja till lägenheten och säger upp din nuvarande lägenhet. Då slipper du betala dubbelhyra när du flyttar inom Östersundshem, eftersom vi har tid på oss att hinna hyra ut din nuvarande lägenhet.

Riksbyggen, Östersunds Stugby & Camping, Odenslingan, och Rikshem har tre månaders uppsägning.

Uppsägningen skall ske skriftligt, inte via e-post eller fax.