Visa undermeny

Bostadsgaranti

Östersunds kommun erbjuder nyantagna studenter vid Mittuniversitetet och yrkeshögskolor bostadsgaranti. För att garantin ska vara giltig måste du ansöka om bostad senast den 10 augusti till höstterminen och den 31 december för vårterminen. Målsättningen att studenten erbjuds en bostad inom en månad.

Bostadsgarantin gäller för studenter vid en universitetsutbildning och yrkeshögskoleutbildning som är på minst 15 hp/termin (se regler nedan). Östersundshem har samordningsansvaret för uthyrningarna både i sina egna fastigheter och i fastigheter som tillhör andra hyresvärdar.

Regler för Bostadsgarantin:

  • Gäller för nyantagna studenter vid Mittuniversitetet i Östersund och yrkeshögskola i Östersund, och ansökan om bostad ska ske senast den 10 augusti till höstterminen och den 31 december för vårterminen. Vid senare ansökan erbjuds studenten bostad i mån av tillgång.
  • Gäller för studenter som är nyantagna till minst 15 hp/termin vid Mittuniversitetet, campus Östersund och Yrkeshögskola (ej gymnasieelever, distansstudier eller internetbaserade studier).
  • Målsättningen är att du får ett erbjudande om bostad inom en månad. Inflyttning i den erbjudna lägenheten kan dock infalla något senare.
  • Bostäderna förmedlas av Östersundshem via StudentTorget.

I vårt befintliga studentbostadsbestånd finns följande boendealternativ:

  • Rum i korridor (10-20 kvm/24-30 kvm)
  • Dublettrum (20-29 kvm)
  • Egen studentlägenhet (20-49 kvm)
  • Stuglägenhet/stuga (26 kvm/31 kvm/45 kvm)