Viktigt meddelande

På förekommen anledning uppmanar vi nu alla våra registrerade kunder att byta lösenord, se nyhet på vår hemsida.

Visa undermeny

Frågor och svar om Attefallshus

Vilka får bo i ett Attefallshus?
Husen är främst avsedda för nyanlända, men även för unga mellan 18 och 25 år samt studenter. Boendet är endast tillfälligt, och skall inte ses som en permanent lösning på bostadsbristen för målgruppen.

Hur mycket kostar det att bo i ett Attefallshus?
Hyran är på 5500 kr/mån, och husen är 25 kvm, plus ett loft om 9 kvm med låg takhöjd.

Hur länge ska husen stå på plats?

Östersundshem har tillfälliga bygglov för Attefallshusen. Dessa bygglov gäller i fem år.

När flyttar de första hyresgästerna in?

På Blomstergården har flera hyresgäster redan flyttat in. I Valla planeras inflytt till vecka 41, i Torvalla till vecka 44 och på Körfältet är planerad inflytt vecka 47. (Obs! Preliminära tidpunkter.)

Vem ansvarar för att ta emot störningsärenden gällande Attefallshus?
Östersundshem ansvarar för att ta emot störningar gällande Attefallshus, även på Körfältet där vi bygger på Rikshems mark. (Via upplåtelseavtal.)
Tel kontorstid: 063-14 04 00. Övrig tid: 063-12 85 65.

Vad händer med hyresgästerna efter fem år?
Efter fem år har hyresgästerna ej rätt att bo kvar. Tanken är att hyresgästerna ska få stöttning av Östersundshem att hitta ett permanent boende under tiden de bor i Attefallshus.

Vilka hjälper hyresgästerna med praktiska saker när de väl är på plats?
Östersundshem kommer att tillhandahålla en språkkunnig bovärd som hjälper hyresgästerna tillrätta.

Var ska hyresgästerna parkera?

Det finns inga bilplatser tillhörande Attefallshusen (detta eftersom byggloven endast är tillfälliga). Östersundshem har dock ibland bilplatser för uthyrning i närliggande områden. Sök efter lediga bilplatser här