Visa undermeny

Praktisk information – ditt hem

Det finns många saker som du kan och ska göra själv i ditt hem, till exempelvis att byta lampor, rensa vattenlås och byta proppar etc. Kom ihåg att du kan bli debiterad vid felaktig felanmälan. Om du är det minsta osäker kan du alltid kontakta Kundservice.

Allmänt

  • Se till att portdörren är stängs efter dig.
  • I trapphuset får inte cyklar, barnvagnar, skidor och dyl. förvaras. Detta för att utryckningspersonal ska ha lättare att ta sig fram vid ett eventuellt olyckstillfälle eller brand.
  • Tänk på att ta in cykeln till cykelförrådet under vintern, så att snöröjningen kommer fram.
  • Skaka dina mattor på gården, inte från balkonger eller fönster.
  • Använd gärna de grillplatser som finns i våra områden när du grillar. Finns det ingen grillplats kan du ta med dig din egen grill en bit bort från husen. Vi behöver alla tänka på brandrisken och att ingen vill ha in grillrök i sin lägenhet.
  • Du behöver tillstånd från Östersundshem för att få sätta upp en parabol.

Värme
Vi strävar efter att temperaturen i din bostad alltid ska vara minst 20 grader. Vid snabba väderomslag kan det tillfälligt bli någon grad kallare beroende på att värmesystemet inte alltid hänger med. Tycker du att det känns kallt så mät gärna temperaturen – placera en termometer i ögonhöjd och mät minst 60 centimeter från en innervägg eller en meter från yttervägg. Här kan du läsa mer om detta med värme. Tips för att hjälpa till att skapa ett bra inomhusklimat i din lägenhet kan du läsa mer om här.

Ventilation
Kontrollera och gör rent ventilerna, eftersom det är viktigt att de inte är igentäppta av damm. Håll ett tunt papper över frånluftsventilen. Om papperet sitter kvar med hjälp av utsuget fungerar ventilationen. Om inte, ta kontakt med Kundservice. Ventilerna måste hållas rena för att fungera fullt ut. Använd en vanlig smal målarpensel eller elementpensel vid rengöring. Frånluftsventiler hittar du vid taket i kök och badrum. Tilluftsventilerna är placerade vid taket eller bakom elementen. Tilluftsventiler är fast inställda och får inte ändras, eftersom det gör att ventilationssystemet inte fungerar som det ska. Du kan lossa ventilerna på två sätt:
• genom att vrida dem motsols och dra ut dem
• genom att dra dem rakt ut

Äldre ventiler kan vara svåra att lossa. Försök då i stället att peta fram dammet med en ståltråd. Sedan kan du dammsuga och torka ventilen så gott det går.

Köket
Spis och ugn
Rengör spisplattor och ugn regelbundet. Städa också bakom spisen, den går att dra ut så att du kommer åt att dammsuga eller sopa.

Varmvatten
I flerbostadshus cirkulerar varmvattnet så att du alltid ska kunna få varmvatten ur kranen utan lång väntetid. Före mitten på 80-talet var det vanligt att man byggde med varmvattencirkulation bara i källaren, även om huset hade flera våningar. I de husen kan det ta lite längre tid innan varmvattnet når lägenheterna högst upp.
Tar det plötsligt längre tid än det brukar att få fram varmvatten, gör en Felanmälan här (du behöver logga in) eller ring 063-14 04 00.

Skruva beslag
Då och då händer det att beslagen på köksluckor, kökslådor och garderober känns lösa. Det ordnar du enkelt själv genom att med en skruvmejsel dra åt skruvarna på insidan.

Kylskåp och frys
Var rädd om bruksanvisningen för vitvarorna. De innehåller bra råd om skötsel och felsökning. Läs bruksanvisningarna när du flyttar in och lämna kvar dem när du flyttar så att nästa hyresgäst får dem. Frosta av kyl och frys regelbundet, om de inte är självavfrostande. Låt all is tina av sig själv – använd inga vassa föremål för att ta bort den. Samla upp smältvatten i en balja.

Rengör köksfläkten
Rengör fettfiltret i fläkten minst en gång i månaden. Diska det i varmt vatten med ett milt diskmedel eller använd diskmaskinen. Om du har kolfilterfläkt bör du byta kolfilter en gång per år. Kolfilter finns att köpa i större varuhus eller i vitvaruaffärer. Är du osäker på vilken sorts fläkt du har kontakta Kundservice. Öppna inte köksfönstret när du lagar mat. Då fungerar inte fläkten som den ska och allt matos sprids i lägenheten. Öppna hellre ett fönster i ett annat rum, så fungerar ventilationen bättre.

Rensa diskbänk och vattenlås
På de flesta diskbänkar finns en skruv på silen. Genom att skruva bort silen kan man komma åt att rensa bort föremål som hamnat där. Passa även på att skrubba rent med en borste. Om ett vattenlås har plockats isär för rengöring, bör du vara mycket noga med att kontrollera tätheten när det monterats ihop. Spola rikligt med vatten och kontrollera att det är helt tätt i samtliga gängor. Det är mycket viktigt att det är tätt på undersidan av diskbänken! Nedan kan du se en film som visar hur du rengör ett vattenlås.

Se filmen på annat språk…

Rensa i avloppet
Om du får stopp i avloppet, kan du försöka att lossa det avfall som sitter i vägen. Går inte det så måste du snarast göra en felanmälan. Ta med jämna mellanrum bort hår och annat avfall från bottenventilen i badkar, handfat och diskho för att undvika att avloppet täpps till. Använd aldrig kemiska preparat som till exempel lut för att rengöra avloppet!

Badrum
Sätta upp saker på väggarna
Det är förbjudet att bryta tätskikten i badrum och toalett. Det kan förorsaka vattenskador som du kan bli ansvarig för. Det innebär att du inte får borra eller på annat sätt göra hål i väggar eller kakel.

Rengör golvbrunnen
I badrummet finns en golvbrunn som bör rengöras med jämna mellanrum, för att undvika stopp och dålig lukt. Lyft av gallret som täcker golvbrunnen. Ibland sitter gallret fast med två skruvar som måste skruvas bort. Ta bort hårrester och annat som fastnat i brunnen. Om det behövs kan du försiktigt peta loss sådant som fastnat i avloppsröret med en rensspiral eller ståltråd. Sedan spolar du brunnen med handduschen, torkar av och sätter fast gallret igen. Nedan kan du se en film som visar hur du rengör golvbrunnen.

Se filmen på annat språk…

Om toaletten rinner
Om toaletten rinner kan du prova att dra i eller trycka på spolknappen ett par gånger. Om det fortsätter att rinna gör du en felanmälan, för att förhindra att många liter vatten rinner iväg i onödan.

Övrigt
Byta lampor och lysrör
Lampor och lysrör är förbrukningsvaror som du själv byter. Trasiga lysrör byts genom att vrida lysröret ett kvarts varv. Kom även ihåg att byta glimtändare när du byter lysrör. Ta med lysröret och glimtändaren till affären, så att du är säker på att få nya som passar. Affären tar hand om de uttjänta sakerna.

Byta proppar och andra elinstallationer
Du byter själv stickproppar och säkringar. Du ser att en propp gått sönder när den lilla, runda färgmarkeringen har lossnat. När du hittat den trasiga säkringen, skruvar du ur den felaktiga proppen och ersätter den med en ny. Sätt alltid tillbaka en ny propp med samma färgmarkering som den trasiga. I vissa lägenheter finns säkringsskåp utan utbytbara säkringar. Där finns i stället svarta vippknappar, så kallade automatsäkringar, som alltid ska stå i uppfällt läge. Nedan kan du se en film som visar hur du byter proppar och säkringar.

Se filmen på annat språk…

Anlita alltid en behörig elektriker vid elinstallationer. Hemförsäkringen gäller inte om det börjar brinna på grund av en felaktig installation. Du får själv byta lampor och lysrör, vägguttag, strömbrytare samt ansluta och byta ljusarmaturer i torra utrymmen. Elutrustning som används utomhus, exempelvis balkongbelysning, måste vara godkänd för utomhusbruk. Eventuell infravärme måste vara fast installerad med strömbrytare.

Installera disk- eller tvättmaskin
Alla anslutningar av el, vatten och avlopp måste göras av fackman. Se till att disk- och tvättmaskinen står på vattentätt underlag. Maskinerna måste anslutas till jordat uttag.

Undvik inbrott
Här hittar du några tips från Brottsförebyggande rådet för att försöka hålla tjuvarna borta:
• Tala om för dina grannar att du ska vara bortrest.
• Se till att dörr och fönster är ordentligt stängda.
• Be grannarna att tömma din postlåda, om du har en sådan. Om du har ett brevinkast är det bra om det inte sticker ut post eller tidningar från inkastet.
• Vidarekoppla telefonen till din mobil.
• Ha någon lampa tänd, eller sätt ännu hellre en timer som slår av och på lampor och radio.

Ohyra

Får du ohyra i din lägenhet, som till exempel mjölbaggar eller vägglöss, ska du kontakta felanmälan så snart som möjligt, på tel 063-14 04 00, så att ohyran inte sprider sig. (Vi kontaktar sedan Anticimex.)

Minska risken för vägglöss
Vägglöss är ett växande problem i Sverige och vi kan tyvärr konstatera att boende i våra fastigheter också drabbas ibland. En vanlig orsak till att du råkar ut för vägglöss är att du får med dig dem hem efter resor utomlands. Här kommer tips från Anticimex på hur du kan minska risken för vägglöss.

På hotellrummet:
• Ställ resväskan högt och långt ifrån sängen.
• Låt kläderna ligga kvar i resväskan, använd inte byrån.
• Titta under sängen och kring sömmar. Finns det små svarta fläckar kan det vara spillning från löss. Be att få byta rum.

Vid hemkomsten:
• Tvätta alla kläder från resväskan i 60 °
• Kontrollera resväskan noggrant och dammsug den. Lägg dammsugarpåsen i en plastpåse och frys under flera dygn, sen kan den kastas.
• Om du upptäcker blodfläckar på lakanen i bostaden, kontakta saneringsföretag.
• Kontakta Kundservice 063-14 04 00 om du upptäcker skadedjur.
www.anticimex.se finns mer information.