Visa undermeny

Parkering och motorvärmare

Hyra parkeringsplats

Aimo Park (tidigare Q-Park) sköter uthyrningen av våra bilplatser (parkeringsplatser, garage och carportar).  Är du intresserad av att hyra garage, carport eller parkeringsplats kontakta Aimo Park mejl hyraplats@aimopark.se eller tel. 0771-96 90 00.


Regler kring parkering på våra områden

I samförstånd med hyresgästföreningen är det följande parkeringsregler som gäller inom Östersundshems bostadsområden:

  • Parkering får endast ske på markerad, förhyrd plats.
  • Boende får inte parkera på besöksplatser.
  • De regler som är skyltade vid varje område gäller. Olika regler kan gälla för olika områden.

www.aimopark.se/

Tillsyn av parkeringsbestämmelserna och utfärdande av parkeringsböter sköts av Aimo Park, tel 0771-96 90 00. 

Att tänka på kring motorvärmarplatser

Motorvärmaruttaget är uppsäkrat till 6 ampere, vilket gör att du bara kan ta ut 1 320 watt. Eftersom bilens motorvärmare drar omkring 500 watt kan du inte köra kupévärmaren på full effekt, utan på lägsta effekt. Att en säkring går beror oftast på detta eller att anslutningssladden inte är OK. Du ansvarar då för att byta säkring på motorvärmarstolpar och garageplatser som har säkring vid uttaget.

Vid fel på uttag försäkra dig först om att inte felet beror på ovanstående. Kontakta därefter Aimo Park för felanmälan, tel 0771-96 90 00 eller mejl hyraplats@aimopark.se

Samma sak gäller om du använder dammsugare med hög effekt för att dammsuga bilen eller liknande.

Styr din motorvärmare

På denna sida hittar du information om hur du styr din motorvärmare