Visa undermeny

Parkering och motorvärmare

Parkeringsavgifter

Q-Park sköter uthyrningen av våra bilplatser (parkeringsplatser, garage och carportar). Här nedan hittar du aktuella priser för våra olika typer av parkeringar, observera att parkeringsavgifterna skiljer sig åt beroende på om du bor hos oss eller inte.

Hyresgäster Övriga
P-plats utan el hos Östersundshem 149 kr/mån 186 kr/mån
Snittpris i Östersund 225 kr/mån
P-plats med el hos Östersundshem 249 kr/mån 275 kr/mån
Snittpris i Östersund 335 kr/mån
Kallgarage hos Östersundshem 349 kr/mån 400 kr/mån
Snittpris i Östersund 399 kr/mån
Carport hos Östersundshem 319 kr/mån 400 kr/mån
Snittpris i Östersund 429 kr/mån
Varmgarage hos Östersundshem 489 kr/mån 563 kr/mån
Snittpris i Östersund 619 kr/mån
Remonthagen (enbart för dess hyresgäster)
P-plats med el 300 kr/mån
Carport 450 kr/mån
Tallåsen (enbart för dess hyresgäster)
P-plats utan el 200 kr/mån
P-plats med el 300 kr/mån
Carport 450 kr/mån
Garage (kall) 495 kr/mån

Från 1 juni 2018 sköter Q-Park driften av alla våra bilplatser. Är du intresserad av att hyra garage, carport eller parkeringsplats kontakta Q-park mejl hyraplats@q-park.se eller tel. 0771-96 90 00.


Höjning av parkeringsavgift

Östersundshem har länge släpat efter med prisjusteringar för sina parkeringar, garage och carports. Samtidigt ökar kostnaderna för drift och underhåll. Den 1 januari 2017 höjde vi priserna för våra bilplatser. Trots det kommer vi fortfarande att vara en av de billigare aktörerna i stan, gällande uthyrning av bilplatser.

Regler kring parkering på våra områden

I samförstånd med hyresgästföreningen är det följande parkeringsregler som gäller inom Östersundshems bostadsområden:

  • Parkering får endast ske på markerad, förhyrd plats.
  • Boende får inte parkera på besöksplatser.
  • De regler som är skyltade vid varje område gäller. Olika regler kan gälla för olika områden.

www.q-park.se/

Tillsyn av parkeringsbestämmelserna och utfärdande av parkeringsböter sköts av Q-Park, tel 0771-96 90 00. 

Att tänka på kring motorvärmarplatser

Motorvärmaruttaget är uppsäkrat till 6 ampere, vilket gör att du bara kan ta ut 1 320 watt. Eftersom bilens motorvärmare drar omkring 500 watt kan du inte köra kupévärmaren på full effekt, utan på lägsta effekt. Att en säkring går beror oftast på detta eller att anslutningssladden inte är OK. Du ansvarar då för att byta säkring på motorvärmarstolpar och garageplatser som har säkring vid uttaget.

Fel på uttaget ska anmälas till Felanmälan, efter att du först försäkrat dig om att inte felet beror på ovanstående.

Samma sak gäller om du använder dammsugare med hög effekt för att dammsuga bilen eller liknande.

Styr din motorvärmare

På denna sida hittar du information om hur du styr din motorvärmare