Visa undermeny

Problem med hyran

Vad händer om jag blir sen med hyran?

Svea Inkasso sköter vår inkassoverksamhet. Om du inte betalat hyran i tid skickar de ut ett inkassokrav. Betalas inte hela skulden vid inkassokravet, lämnas ärendet vidare till Kronofogdemyndigheten för ansökan om avhysning.

Kostnader i samband med försening av hyran/fakturan

Försenad betalning av hyra och faktura kostar extra. Dröjsmålsränta tas ut enligt räntelagen efter att förfallodagen passerat. Andra kostnader som påförs dig vid obetald hyra/faktura visas här nedan:

Hyror
1. Inkassokrav, avgift 180 kr
2. Ansökan om avhysning till Kronofogden, avgift 720 kr
3. Verkställighet avhysning, avgift 600 kr

Andra fakturor
1. Inkassokrav, avgift 180 kr
2. Ansökan om betalningsföreläggande till Kronofogden, avgift 680 kr
3. Verkställighet, avgift 600 kr