Visa undermeny

Överlåtelse av lägenhet

Det finns två former av överlåtelse av lägenhet; övergång av hyresrätt och upplåtelse i andra hand. Båda dessa former regleras i hyreslagen och vi tillämpar strikt hyreslagen för att motverka att våra lägenheter blir föremål för oetiska överlåtelser.

Överlåtelse (övergång av hyresrätt)
Hyresrätten för en bostadslägenhet får inte överlåtas till någon annan utan Östersundshems tillstånd. Hyreslagens regler medger att vi kan godkänna en överlåtelse under vissa förhållanden.

För att kunna överlåta ett hyreskontrakt till en annan person, ska du ha varit folkbokförd på adressen under viss tid. De som har ett andrahandskontrakt har ingen förtur till lägenheten även om de varit skriven på adressen.

Du måste också ha haft ett gemensamt och permanent hushåll tillsammans med den aktuella personen. Det räcker alltså inte att han eller hon varit inneboende. Det har ingen betydelse om ni är släkt, utan det är sammanboendet i sig som räknas. Du får inte automatiskt överta dina föräldrars eller syskons lägenhet eller testamentera bort en hyresrätt. För att ditt ärende ska prövas tar du kontakt med kundtjänst.

Här kan du ladda hem blanketten för överlåtelse av lägenhet.

Mer om överlåtelse av hyreskontrakt kan du läsa i 32-34 § Hyreslagen.

Upplåtelse i andra hand

Får jag hyra ut min bostad i andra hand?
Ja, om du har ett förstahandskontrakt hos oss har du rätt att hyra ut bostaden i andrahand under en kortare tid om du inte har möjlighet att nyttja den. Det måste dock finnas beaktanvärda skäl som t ex provboende, tillfälligt arbete på annan ort eller studier på annan ort. Andrahandsuthyrningen varar inte längre tid än 6 månader åt gången, om du därefter vill fortsätta att hyra ut i andra hand ska en ny ansökan lämnas in.
Andrahandsuthyrning gällande studentlägenheter godkänns endast då student skall ut på praktik eller studera på annan ort under någon termin. Andrahandshyresgästen skall då vara universitetsstuderande vid Mittuniversitetet i Östersund (intyg krävs).

Hur gör jag för att få tillstånd?
Ska du hyra ut din bostad i andrahand krävs alltid en skriftlig ansökan.

Vem får jag hyra ut till?
Du måste själv ordna hyresgäst och Östersundshem förutsätter att parterna sinsemellan ordnar de praktiska detaljerna. Avtal bör tecknas mellan dig och din andrahandshyresgäst. Dessa avtal finns att köpa i bl a bokhandel. Andrahandshyresgästen får inte ha ett eget hyresavtal hos Östersundshem, om så är fallet måste det avtalet sägas upp först.

Vem har det juridiska ansvaret för bostaden?
Som hyresgäst hos oss är du ansvarig för bostaden under andrahandsuthyrningen. Det gäller tex hyresbetalningar och eventuella störningar som uppkommer. Det innebär att den sökande har ansvaret att undersöka sin andrahandshyresgästs ekonomi och boendereferenser. Vi rekommenderar att du skaffar autogiro för att försäkra dig om att hyresinbetalningarna når oss i tid. Du och din hyresgäst kan sedan själva komma överens om hur inbetalningarna ska skötas mellan er.

Kan Östersundshem neka en andrahandsuthyrning?
Ja, om vi är tveksamma till det skäl som du angett som beaktansvärt i ansökan. Även om du kan lägga fram särskilda skäl, kan det ändå finnas anledningar för oss att säga nej. Det gäller tex om den person som du föreslår som andrahandshyresgäst har skulder till Östersundshem, är känd för att vara störande eller på annat sätt ses olämplig.

Får andrahandshyresgästen överta hyresavtalet?
Nej, andrahandshyresgästen har ingen rätt att överta hyresavtalet. Om kontraktsinnehavaren inte flyttar tillbaka ska avtalet sägas upp enligt gällande hyresvillkor

Är det något mer jag ska tänka på innan jag söker?
Ja, om du vistas utomlands under den period du skall hyra ut din lägenhet i andrahand, måste du fylla i en fullmakt utställd på en person som kan företräda dig i frågor gällande ditt boende men även ha rätten att ta beslut i ditt ställe.

Har du några frågor angående din ansökan?
Kontakta Kundservice via telefon 063- 14 04 00 eller via e-post intresse@ostersundshem.se

Mer om andrahandsuthyrning kan du läsa i § 39-41 Hyreslagen.