Visa undermeny

Lägenhetsbyte

Du behöver vårt tillstånd för att få använda en av Östersundshems lägenheter för byte med annan hyresrätt inom eller utom vårt bestånd. Rätten att byta lägenhet gäller för alla som har ett förstahandskontrakt. Du måste ha bott i lägenheten i ett år för att få byta den, det gäller även den du vill byta med. Förutsättningen för bytet är att du avstår från din nuvarande hyresrätt i syfte att skaffa en annan bostad och vara boende permanent på den adressen.

Beaktansvärda skäl för byte
Enligt hyreslagen ska du som hyresgäst visa att du har ”beaktansvärda skäl” för ett byte.
Det kan till exempel vara:
- Du eller någon tillhörande hushållet har fått fast anställning eller studier på annan ort (intyg krävs).
- Ändrad sammansättning av familjen som gör att du behöver en större eller mindre lägenhet.
- Försämrad ekonomi som gör att du behöver en billigare bostad.
- Sjukdom som gör att du behöver en lägenhet som är bättre anpassad till dina behov.

Lägenhetsbyte inom Östersundshems bestånd
Vid lägenhetsbyte mellan hyresgäster inom Östersundshems bestånd kontrolleras störningar och fakturaskulder, att ingen hyresskuld finns samt att hyran inkommit i tid till oss. Skulder till Östersundshem ska alltid regleras innan byte kan bli aktuellt.

Vid byte med extern hyresgäst kommer en vanlig kontroll av den nya hyresgästen att genomföras av oss. Dessutom ska den andra hyresvärden kontaktas, för att säkerställa att denne har godkänt hyresgästen som byter ifrån Östersundshem. För att försöka undvika att skenbyte äger rum, kan kopia av hyresavtal, köpeavtal, köpekontrakt från motparten begäras.

När du hittat en bytespartner lämnar du in en bytesansökan till kundtjänst, via en blankett som finns här. När bytet är godkänt skickas information ut från oss till dig och din bytespartner.

Du som är hyresgäst inom Östersundshem måste säga upp ditt nuvarande kontrakt med oss innan ett nytt kontrakt kan skrivas med en den nya hyresgästen. Du som flyttar beställer tid för besiktning hos Östersundshem. Kvitto på första månadshyran och påskrivet kontrakt ska uppvisas för att nycklar ska kunna kvitteras ut.

Skäl för uppsägning
Kom ihåg att det är mycket viktigt att du lämnar riktiga uppgifter i bytesansökan och att du, och de du byter med, verkligen flyttar på det sätt som ni har uppgivit i ansökan. Att lämna felaktiga uppgifter eller inte flytta på uppgivet sätt kan vara skäl för uppsägning av hyresavtalet.
Det är ett brott att sälja eller köpa ett hyreskontrakt, till exempel att ta betalt för sin hyresrätt i samband med ett lägenhetsbyte. Det är också förbjudet att betala en hyresgäst, svartmäklare eller annan person för att få ett hyreskontrakt. Straffet för att sälja eller köpa ett hyreskontrakt är böter eller fängelse.

Mer om byte kan du läsa i 35 § Hyreslagen.