Visa undermeny

Andrahandsuthyrning

Funderar du på att hyra ut din lägenhet i andra hand? Då finns det en del saker du behöver ta ställning till och tänka på innan. För att få hyra ut i andra hand behöver du ansöka om tillstånd från Östersundshem samt ha beaktansvärda skäl för uthyrning. 

Att tänka på innan du tar ställning till att hyra ut din lägenhet i andra hand
Andrahandshyresgästen kan aldrig göra anspråk mot Östersundshem om att överta förstahandskontraktet, exempelvis om lägenheten skulle sägas upp. Under tiden du hyr ut lägenheten fungerar du som hyresvärd mot hyresgästen som hyr i andra hand. Det innebär att du har det fulla ansvaret gällande hyresinbetalningar, störningar, skadegörelse etc. Östersundshem är enbart hyresvärd för dig som förstahandshyresgäst.

Du måste ha ett beaktansvärt skäl, till exempel provboende, tillfälligt arbete eller studier på annan ort. En överenskommelse om uthyrning är alltid tidsbegränsad. Den skrivs i regel för sex månader, i undantagsfall upp till ett år, tillståndet kan förlängas efter en ny ansökan om skälet till uthyrning kvarstår. Varje ansökan prövas och uthyrningen måste godkännas av Östersundshem. Provsamboende beviljas enbart i sex månader.

Regler för andrahandsuthyrning
En uthyrning i andra hand kräver Östersundshems tillstånd. Som hyresgäst är det du själv som måste styrka att förutsättningarna för att få tillstånd till andrahandsuthyrningen är uppfyllda, exempelvis genom anställningsavtal eller studieintyg.

Det blivande samboparet får inte tidigare ha bott tillsammans under de senaste fem åren. Detta ska styrkas med intyg från Skatteverket som visar er adress under de senaste fem åren.

Bor du i vårt ordinarie bestånd och vill hyra ut din bostad på grund av studier på annan ort ska du vid ansökan om förlängning uppvisa registreringsintyg och studieintyg för den föregående terminen.

Vid utlandsvistelse måste du fylla i en fullmakt utställd på en person som kan företräda dig i frågor gällande ditt boende men även ha rätten att ta beslut i ditt ställe.

Vem får jag hyra ut till?
Du måste själv ordna hyresgäst och ett avtal bör tecknas mellan dig och din andrahandshyresgäst. Han eller hon får inte ha ett eget hyresavtal hos Östersundshem, om så är fallet måste det avtalet sägas upp först.

Andrahandsuthyrning gällande studentbostäder godkännes endast då du som student ska ut på praktik eller studera på annan ort. Andrahandshyresgästen måste vara studerande vid Mittuniversitetet i Östersund, intyg på det skickas in tillsammans med din ansökan.

Kan Östersundshem neka en andrahandsuthyrning?
Ja, om vi är tveksamma till det skäl som du angett som beaktansvärt i ansökan. Det kan också finnas andra anledningar för oss att säga nej, till exempel om den person du anger som andrahandshyresgäst har skulder till Östersundshem, är känd för att vara störande eller på annat sätt anses olämplig.

Ansökan ska bestå av följande

  • Ifylld blankett: Ansökan om andrahandsuthyrning
  • Ifylld blankett: Fullmakt vid andrahandsuthyrning – om uthyrningen gäller utlandsvistelse.
  • Intyg eller handling som styrker orsaken till andrahandsuthyrningen – skälet till varför du under viss tid inte ska bo i din lägenhet.

Ofullständig ansökan kommer att skickas tillbaka till dig som sökande.

Här hittar du blanketten för andrahandsuthyrning.