Visa undermeny

Brandsäkerhet i trapphus

Har du koll på att trapphuset är en livsviktig utrymningsväg och att du därför inte får förvara något där? Trapphuset ska vara fritt från t.ex. tidningar, kartonger, skor, dörrmattor, cyklar, rullatorer och barnvagnar. Startar en brand så sprider den sig snabbt och bildar giftig rök. Förvara därför alla dina saker inne i lägenheten eller i ditt förråd.

Varför får man inte ställa något i trapphuset eller loftgången?
Ett tomt trapphus skyddar dig och dina grannar mot brand. Vid en eventuell brand kan saker som förvaras där orsaka rökutveckling och göra att branden sprider sig fortare, vilket försvårar utrymning och räddningspersonalens arbete.

Vad ska jag göra om det ändå står saker där?
Är det dina – förvara dem istället i exempelvis i förråd eller i lägenhet.
Är det grannens – prata med grannen eller kontakta vår kundservice.

Vad händer med det som ställs i trapphuset/loftgången?
Som fastighetsägare måste vi enligt lag vidta åtgärder för att förebygga bränder. Det innebär att vi har rätt att flytta på saker som förvaras i trapphuset, men inte slänga dem. Barnvagnar och dylikt ställs i barnvagnsförråd, medan övrigt magasineras.

Finns det något undantag?
Grundregeln är att inget får förvaras på någon annan plats än i ditt förråd. Trapphuset ska vara fritt från bl.a. soppåsar, kartonger, skor, dörrmattor, cyklar, rullatorer och barnvagnar.

Ökad risk för bränder i juletid
Varje år dör 100 till 130 personer i bränder och cirka 1 000 personer skadas. Dödsbränderna drabbar i högre grad äldre. Levande ljus och glömda spisar är de vanligaste brandorsakerna.

Under december och januari ökar risken för bränder i hemmet. 40 procent av alla bostadsbränder som orsakas av levande ljus inträffar i december.

Källa: MSB och Brandskyddsföreninge

Kostnader vid magasinering

500 kronor i grundavgift första månaden, vid längre förvaring tillkommer en kostnad på 100 kronor per månad.

Vet vi vem som äger föremålen magasineras de i tre månader, annars sex månader.