Visa undermeny

Att flytta ut

När du ska flytta är det mycket att hålla reda på, både när gäller ditt nya boende och den lägenhet du lämnar. Här finns information om sådant som är viktigt att komma ihåg.

Uppsägning av kontraktet – uppsägningstider
Ditt hyresavtal måste sägas upp skriftligt till oss. Uppsägningstiden för lägenheten är normalt tre månader räknat från det nästkommande månadsskiftet när du säger upp lägenheten. Exempel: du säger upp din lägenhet den 17 maj, uppsägningstiden börjar då löpa 1 juni och avtalet upphör att gälla den 31 augusti. Glöm inte att även säga upp avtal för garage och p-plats. För förråd gäller andra uppsägningstider, allt ifrån 3 till 9 månader. Dödsbo till avliden hyresgäst har rätt att säga upp lägenheten med en månads uppsägningstid (innevarande månad räknas ej).

Flyttar du inom Östersundshem är uppsägningstiden enligt följande:
- Erbjuds du en lägenhet på BostadsTorget sammanfaller uppsägningstiden på den nuvarande lägenheten med den du ska flytta till.* Läs mer här.

- Tar du en lägenhet på BostadDirekt är uppsägningstiden en hel kalendermånad
(innevarande månad räknas inte).

- För hyresgäst som flyttar till särskilt boende är uppsägningstiden en hel kalendermånad
(innevarande månad räknas inte). Bostadskontrakt från Östersunds Kommun/Omsorgsnämnd ska bifogas.

* (Från och med 1 sept 2013 gäller följande: Om däremot tillträdesdatumet för den lägenhet man ska flytta till har kortare tillträdesdatum än 1 månad, eller om lägenheten är outhyrd, räknat från lägenhetens sista anmälningsdag. I dessa fall gäller 1 månads dubbelhyra (innevarande månad räknas inte).

Avflyttningsbesiktning
När du sagt upp din lägenhet, vill vi att du kontaktar oss för bokning av besiktningstid. För att en besiktning ska vara möjlig måste lägenheten vara tömd och urstädad. Om så inte är fallet kommer vi att debitera dig 500 kr för outnyttjad besiktningstid. Du får alltid en kopia av besiktningsprotokollet.

Tänk på att all utrustning som tillhör lägenheten (dörrar, hatthyllor, gardinbeslag osv) måste finnas i lägenheten vid besiktningen. Om du fått bruksanvisningar eller skötselanvisningar för lägenhetsutrustning lämnar du kvar dem i lägenheten till nästa hyresgäst. Parkettgolv och golv i badrum och kök får inte vara dolda av heltäckande mattor. Vid skador eller onormalt högt slitage på lägenheten kan du bli ersättningsskyldig.

Att tänka på inför avflyttningsbesiktningen
Lägenheten samt eventuellt tillhörande lägenhetsförråd och garage ska vara tömda och ordentligt urstädade, även om de inte har använts.

- rengör, lufta och städa ur kyl och frys, även bakom
- drag fram spis och städa bakom, inuti ugn och värmeskåp samt plåtar
- köksfläkt ska rengöras in- och utvändigt, även fläktfilter samt frånluftsdon
- rensa avlopp i kök, handfat och golvbrunn i badrummet
- städa bakom och under badkar

Saker som hör till lägenheten och ska finnas i lägenheten vid besiktning:

• hushålls- och förrådsnycklar
• bokningscylinder till tvättstuga

Enkla fel som du själv kan åtgärda för att undvika debitering:

• montera gardinbeslag
• täta diskmaskinsavlopp (med slangklämma)
• plugga inkommande vatten för tvätt- och diskmaskin
• samtliga glödlampor och lysrör ska fungera

Här finns en checklista för att underlätta avflyttningen.

Flyttstädning
När du flyttar tar du med dig alla dina tillhörigheter som finns i lägenheten, men också de saker som du förvarat i förråd, garage och på balkong/uteplats. Lägenheten ska också vara ren och prydlig när du flyttar. Var därför noggrann när du flyttstädar – nästa hyresgäst ska kunna flytta in utan ytterligare städning. Kom ihåg att boka avflyttsbesiktning hos kundtjänst. Alla utrymmen som hör till lägenheten ska städas, inklusive balkong, förråd och eventuellt garage. Använd gärna checklistan som stöd när du städar och bocka av så har du större chans att få städningen godkänd. Nedan kan du även se en film som går igenom hur man flyttstädar.

Se filmen på annat språk…

Lås & nycklar
Samtliga nycklar måste lämnas tillbaka när du flyttar. Om inte samtliga nycklar lämnas in i tid blir du skyldig att betala kostnaden för att byta låscylinder. Om inte nycklarna lämnas vid besiktningstillfället ska nycklarna lämnas senast kl 12.00 första vardagen efter att hyreskontraktet gått ut.

Adressändring & flytt el/telefon
När du flyttar ska du göra en flyttanmälan till Skatteverket (https://skatteverket.se/flytta) så att du får rätt folkbokföringsadress. Gör din anmälan i förväg eller senast en vecka efter flytten. Skatteverket sprider din nya adress till samtliga myndigheter och även till många företag.  Vill du ha eftersändning av din post får du beställa det hos Svensk adressändring (www.adressandring.se).

Du som bor i en lägenhet ska vara folkbokförd på lägenheten. Lägenhetsnumret är en del av din adress och består av fyra siffror som visar på vilken våning och var på våningen lägenheten finns. Du kan hitta ditt lägenhetsnummer i ditt kontrakt eller på ditt postfack eller ytterdörr.

Du som är inneboende eller hyr lägenhet i andra hand ska inte ange c/o i din flyttanmälan. Du ska se till att ditt namn finns på dörren eller på postboxen i entrén om det finns en sådan.

Det är gratis att göra flyttanmälan hos Skatteverket och på www.skatteverket.se/flytta kan man fylla i allt direkt i e-tjänsten och bli klar på några minuter. Det enda som behövs är en e-legitimation, till exempel Mobilt BankID. Här finns all information om flyttanmälan, och Skatteverket skickar den nya adressen till de flesta myndigheter, företag och viktiga samhällsaktörer.

När du flyttar bör du teckna ett elabonnemang på din nya adress, om inte hushållsel ingår i hyran. Du anmäler också flytt av ditt telefonabonnemang och eventuellt internetabonnemang. Kontakta din internetleverantör, ditt telefonbolag och din elleverantör för att göra detta.

Visning av lägenheten
När du flyttar ut är du enligt hyreslagen skyldig att visa lägenheten för de personer som får erbjudande om att flytta in efter dig. Vi erbjuder tio personer åt gången att gå och titta på din lägenhet under uppsägningstiden. De tar kontakt med dig för att komma överens om en lämplig tid.