Visa undermeny

Att flytta in

När du flyttar in i din lägenhet finns det en del praktiska saker som du behöver ta hand om. Det handlar om allt ifrån hyreskontrakt och nycklar, till besiktningsprotokoll, adressändring och hemförsäkring.

Tillträde till lägenheten
Du har tillträde till din lägenhet från klockan 12.00 första vardagen den månad avtalet börjar gälla.

Hyreskontraktet
Kontrollera att uppgifterna på hyreskontraktet stämmer. Information om hyreskontraktet och rättigheter/skyldigheter som boende hittar du här. För att titta på ditt kontrakt kan du också logga in på Mina sidor.

Nycklar
Kontrollera att antalet nycklar stämmer med det antalet som du kvitterat ut. Kontrollera också att du fått eventuella tvätt-, hushålls-, och cykelförrådsnycklar. Du ansvarar för att det antalet nycklar du kvitterar ut vid inflyttningen finns vid avflyttningen. Förlorad nyckel innebär cylinderbyte mot en kostnad av 2 000 kr för en cylinder, 2 500 kr för två cylindrar samt 3 000 kr för tre cylindrar. Förlorad tvättcylinder kostar 250 kr. (Med reservation för ev prisändringar.)

Om du behöver göra fler nycklar kontaktar du oss för att få en nyckelrekvisition. Nyckelrekvisitionen är en värdehandling och ska, om du inte hämtat ut någon nyckel, finnas kvar vid avflyttningen.

Om du skulle bli utelåst kontaktar du PD-bevakning på 063-12 85 65, som har service dygnet runt.

Besiktningsprotokoll
När du kvitterar ut nycklarna får du en kopia på besiktningsprotokollet från föregående hyresgäst. Läs igenom protokollet noga. Om du inom åtta dagar från inflyttningen upptäcker skador som missats vid besiktningen, ska du anmäla det till oss med hjälp av den blankett du fick tillsammans med lägenhetsmappen vid inflytt. Vi antecknar dina synpunkter och sparar dessa tillsammans med besiktningsprotokollet. Efter åtta dagar övertar du själv ansvar för ev. skador.

Adressändring
För att din post ska komma till din nya adress, gör du en flyttanmälan minst fem arbetsdagar före flytten. Flyttanmälan gör du hos Adressändring, antingen via telefon eller på www.adressandring.se. Vid en flyttanmälan är det vissa myndigheter som automatiskt får dina nya adressuppgifter. I övrigt måste du själv anmäla ändrad adress till föreningar, försäkringsbolag, banker, tidningar osv. Mot en avgift kan du även beställa eftersändning av din post från den gamla adressen till den nya. Mer information om detta kan du få via Adressändring.

Flytt av abonnemang
Om inte hushållsel eller värme ingår behöver du teckna ett el-abonnemang på din nya adress när du flyttar in, samt avsluta abonnemanget på din förra adress. Du måste också anmäla flytt av ditt telefon- och Internetabonnemang. Kontakta dina leverantörer om du behöver hjälp. Mer information om TV, internet och telefoni hittar du här.

Hemförsäkring

Vi rekommenderar verkligen att du tecknar en hemförsäkring. Det kan visa sig vara en mycket bra investering, eftersom du själv ansvarar för ditt bohag. Vi har en fastighetsförsäkring för sådant som rör fastigheten i stort, men när det gäller skador inne i lägenheten och i förrådet är det oftast du som hyresgäst som är ansvarig. Det är lätt att glömma en spisplatta eller att diskmaskinen går sönder med vattenläckage som följd.

Lägenhetsfond för renovering
Varje månad sätter vi av en summa för underhåll av din lägenhet. Summan bestäms varje år i förhandlingar med Hyresgästföreningen. Du kan endast ta ut det som finns disponibelt för varje åtgärd. Vitvaror och badrum omfattas inte av fonden.

Här kan du läsa mer om lägenhetsfonder.

Brandsäkerhet
Eftersom det alltid är bråttom när det börjar brinna bör du kontrollera utrymningsvägar och annat brandskydd redan när du flyttar in. De utrymningsvägar du har tillgång till är trapphuset, balkongen, fönster med hjälp av stege på vissa hus, eller via brandkårens stege.
Mer information om brandsäkerhet hittar du här.